HR на фокус

„HR на фокус“ е каталог, даващ систематизирана информация за продукти/услуги, свързани с ежедневната работа на HR професионалистите. В него бързо и лесно можете да намерите доставчици, предлагащи продукти/услуги, от които в момента имате нужда.

За потребители: Каталогът е отворен за ползване за членове на асоциацията. За да получите достъп до него, е необходимо само да се регистрирате и да създадете свой профил. Това ви гарантира достъп до профилите на всички включени в каталога доставчици и представените от тях услуги.

За доставчици: Ако желаете да представите свои продукти/услуги в каталога, моля запознайте се с "Условия за доставчици" преди да направите своята регистрация.
Контакти

Българска асоциация за управление
на хора
/офис/
ул.”Княз Александър І” 16Б, ет. 4, ап.14
София - 1000
Тел. (02)950 10 90, 950 10 91
Факс: (02) 950 10 92
e-mail: bapm@bapm.bg

Разплащателна сметка:
IBAN BG23BPBI79401055944001
BIC - BPBIBGSF
Юробанк България АД
Клон - София, ул. Съборна 3
Изпълнителен директор

Геновева Бакърджиева
gbakardjieva@bapm.bg

Екип:

Полина Господинова
Експерт програми и проекти
pgospodinova@bapm.bg

Цветелина Албармауи
Офис Мениджър
tzalbrmawi@bapm.bg

 
 Copyright © 2015 БАУХ  | За реклама  | Контакти  | Условия за доставчици