HR на фокус

„HR на фокус“ е каталог, даващ систематизирана информация за продукти/услуги, свързани с ежедневната работа на HR професионалистите. В него бързо и лесно можете да намерите доставчици, предлагащи продукти/услуги, от които в момента имате нужда.

За потребители: Каталогът е отворен за ползване за членове на асоциацията. За да получите достъп до него, е необходимо само да се регистрирате и да създадете свой профил. Това ви гарантира достъп до профилите на всички включени в каталога доставчици и представените от тях услуги.

За доставчици: Ако желаете да представите свои продукти/услуги в каталога, моля запознайте се с "Условия за доставчици" преди да направите своята регистрация.
Начало


Регистрация Доставчици на услуги


Email-ът да се вижда в каталогаТелефонът да се вижда в каталога
Подбор на персонал
Методи за селекция
Възнаграждения и придобивки
ИТ пакети за администриране/управление на персонала
Лизинг на персонал
Услуги по преструктуриране
Услуги за организационно развитие
Организационна диагностика и организационен ре-дизайн
Трудово-правно обслужване
Трудова медицина
Tехническа безопасност на труда
Тестване на персонала
Оценка на персонала
Вътрешен център за оценка –проектиране и провеждане
360-градусова обратна връзка
Обучения – меки умения
Обучения – общо
Иновативни методи на управление на хора
Управление на проекти (вкл. Евро-проекти)
Тийм билдинги
Организиране на корпоративни събития (ивент мениджмънт)
Пазарни проучвания
Вътрешни социологически проучвания
Други проучвания
Предоставяне на здравни застраховки
Предоставяне на пенсионни осигуровки
Рисково застраховане
Ваучери за храна
Логистични услуги
Услуги за експатриати
Друго